Europese richtlijn over niet-financiële reporting

Vanaf 6 december 2016 zijn bepaalde grote ondernemingen verplicht om in hun jaarverslag afdoende niet-financiële informatie op te nemen over milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, de eerbiediging van mensenrechten en de bestrijding van corruptie en omkoping. Beursgenoteerde ondernemingen moeten eveneens voor hun bestuur een diversiteitsbeleid voeren. Deze verplichting is het gevolg van de “richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen”.

  • Welke Belgische ondernemingen worden aan deze verplichting onderworpen?
  • Welke informatie moet worden gegeven en op welke manier?
  • Hoe gebeurt de controle?

De FOD Economie nodigt u uit op woensdag 10 juni (9h30-13h) voor een informatiesessie waarin deze aandachtspunten aan bod komen. De infosessie wordt gevolgd door een panelgesprek, georganiseerd door de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, waarin verschillende stakeholders hun mening over de richtlijn geven.

Klik op onderstaande link om praktische uitleg alsook inschrijvingsmodaliteiten te raadplegen.

Reacties zijn gesloten.