Strategie

CAP strategie 

Bij CAP wordt er samen nagedacht en gediscussieerd. Met als basis de beste praktijken, methoden en tools die beschikbaar of nog te ontwerpen zijn. CAP kan uw strategie ondersteunen en aanpassen aan de nieuwe verwachtingen van de Maatschappij en aan de reële behoeften van de betrokken mensen en partijen.

De ISO 26000 norm staat centraal in onze aanpak: internationaal erkend en modern. Wij steunen en decoderen zijn aanpak om er uw strategisch referentiekader van te maken.

We voeren dit proces op verschillende manieren uit:

  • Discussie met het management: in anderhalf uur of drie uren, is een interview met de managers van de organisatie van essentieel belang om een goed begrip van duurzame ontwikkeling en de gevolgen ervan op de organisatie te garanderen. Zonder de goedkeuring van de directie, zijn er weinig benaderingen die relevant zijn, efficiënt … duurzaam. Het gaat eigenlijk om psychologie, lef, visie. Alles wat u verwacht van een goede leider!
  • Diagnose: met vragenlijsten en indicatoren, op basis van marktonderzoeken, interviews en enquêtes, schetst CAP het profiel van uw organisatie op tijdstip nul en de lange termijntrends in uw sector. Deze veelzijdige analyse dient als uitgangspunt voor de bepaling van een actieplan, dat in een zinvol MV beleid past.
  • Interne brainstorming: vaak met een beetje theorie, om iedereen op dezelfde golflengte te brengen, kan dit groepswerk de beste ideeën naar boven halen en een collectief enthousiasme voor het project genereren. We maken gebruik van specifieke methoden om innovatie te stimuleren en om het veranderingsproces, dat deze sessies voortbrengen, te beheren.
  • Dashboard: we definiëren met u de relevante hoofdlijnen van een actieplan en een dashboard om de voortgang van de uitgevoerde acties te meten.

Enkele referenties: 

logo Sifca

logo fondation_chimay

logo crédit agricole   Logo Dieteren