Het engagement van de stakeholder

Eléphants s'abreuvantHet is zo evident dat het wel eens over het hoofd wordt gezien: de stakeholders betrekken bij een strategische discussie, bij een herziening van de doelstellingen, bij een evaluatie van acties of een rapportage. En toch is dit fundamenteel. De leer zegt ons nadrukkelijk dat zonder overleg met de stakeholders, de ontwikkelde strategie niet tot een goed einde kan worden gebracht. De gedeelde kennis en haar legitimiteit zullen ontbreken. Het is ongepast, innovatief om mensen uit te nodigen om te praten over ethiek, duurzame ontwikkeling, strategische herschikking. Het is anders en komt ter aanvulling van tevredenheidsenquêtes, opiniepeilingen en marketing tests. En het is de moeite waard! Concreet combineren we vaak verschillende soorten dialogen om informatie te verfijnen en de verworven inlichtingen te consolideren:

  • Interviews: om specifieke standpunten van de belangrijkste mensen in de organisatie bij elkaar te brengen.
  • Focus groepen en stakeholderpanels: discussiegroepen van 10 tot 15 personen, geselecteerd op basis van hun kennis en de potentiële bijdrage aan het gekozen onderwerp.
  • Web enquête en sms: om kwantitatieve informatie te verzamelen, besluiten te objectiveren en statistische informatie te verwerven.
  • Field enquêtes: face-to-face straatinterviews, aanwezigheid op gespecialiseerde evenementen, op gepaste momenten om de doelgroep te ontmoeten, die soms moeilijk te bereiken is.

Enkele referenties:

logo Belgacom

logo Gyproc

logo TEC