Toolbox

Grappe de fruits rouges togolais

Hieronder vindt u de beste normen en tools die de basis vormen van onze kwaliteitsvolle diensten: ISO 26000, AA1000, SA 8000, ACV en de ecologische voetafdruk.

 

Strategie:

ISO 26000 Haar richtlijnen structureren elke benadering van de Maatschappelijke verantwoordelijkheid: principes, identificatie van de beroepsinzet, engagement van de stakeholders, nazicht van de impact op de centrale vragen, implementatie van een efficiënt due diligence en gouvernancesysteem. Een uitstekende basis, een herkenbare en duidelijke taal met internationale draagwijdte. Een juweel om nader kennis mee te maken en te integreren dankzij onze opleidingen op maat. CAP bestuurt de Belgische ISO 26000 site sinds de lanceringsconferentie van 1 april 2011. ISO 26000 : wenst u een overzicht van de ISO 26000-norm in 45 live minuten?

 

Reporting:

Global Reporting Initiative – GRI en Integrated Reporting – IIRC De GRI guidelines beschrijven een proces voor het opmaken van een duurzaam ontwikkelingsrapport en een aantal nuttige indicatoren. Meerdere opvolgingsniveau’s worden voorgesteld, voor zover bepaalde basisprincipes worden gerespecteerd: engagement van de hoogste directie, raadpleging van de stakeholders en kwaliteit van de meegedeelde informatie. Om deze beter te beheersen, kan u zich inschrijven op een van onze gecertificeerde trainings. Wij bezitten de exclusiviteit voor de Benelux! Als “organisational stakeholder” blijft CAP op de hoogte van het GRI.

IIRC is een Britse denktank die de huidige reportingmethoden meer duwt in de richting van een betere informatiekruising tussen de financiële resultaten en de sociale en milieuperformances. Een uitstekend initiatief om de lezer te informeren over de complexitieit en de gevolgen van bepaalde economische, sociale en milieupraktijken, echter zonder afbakening.

 

Raadpleging van de stakeholders: AA 1000 SES – Stakeholder Engagement Standard.

In de serie AA1000 ontwikkeld door ISEA-AccountAbility UK, stelt deze norm een sterke gestructureerde benadering voor om te identificeren, uit te nodigen, te dialogeren en verslag uit te brengen aan haar stakeholders en dit alles in een MV-aanpak. CAP is zeer vertrouwd met deze norm en past deze automatisch toe bij haar klanten.

 

Garantie en nazicht van de rapporten: AA1000 AS – Assurance Standard.

Deze te weinig toegepaste norm, AA1000 AS, laat toe om de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van de extra-financiële informatie, die in duurzame ontwikkelingsrapporten worden meegedeeld, te garanderen. CAP is  AA1000 AS- auditor en mag derhalve gegronde statements formuleren over de materialiteit, volledigheid en de pertinentie van uw rapport.

 

Sociale audits:

SA 8000 De SA 8000-norm, ontwikkeld door SAI, is een managementsysteem dat in de bedrijfspraktijken de volledige naleving en documentatie van de 8 fundamentele conventies van het OIT, aangaande degelijk werk, integreert. CAP is opgeleid tot SA 8000-auditor, wat haar toelaat haar klanten voor te bereiden op een sociale audit, door in de fabriek of bij de leveranciers werk- of toeleveringspraktijken te implementeren, waarbij de rechten van de arbeiders worden nageleefd.

 

Milieu: LCA –  Levenscyclusanalyse met Simapro en Bilan Carbone (c),

 

Milieu Management: EMAS and ISO 14001

 

Wij kennen en raden eveneens volgende

    • Gezondheid en veiligheid op het werk: OHSAS 18001
    • Volledige kwaliteit: Excellency model: EFQM