Onze engagement voor de Maatschappij

Mur avec citation All shall be egual before the law

Onze ambitie is het versterken van het duurzaamheidsengagement van alle types organisaties. In het dagelijks reilen en zeilen van onze klanten, gaat het om het verankeren van ethische reflexen, een goed bestuur en een eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij, met betrekking tot de impact van hun activiteiten en beslissingen.

Onze taak is het identificeren en het verbeteren van de maatschappelijk toegevoegde waarde van onze klanten: hun belang, hun rol en hun impact. Aan de hand van methoden en specifieke tools kunnen we hen in deze dynamiek ondersteunen.

Onze manier van werken is sterk verbonden aan onze waarden, dit is de garantie die we bieden:

  • INTEGRITEIT: we doen wat we zeggen. We doen ons uiterste best en luisteren naar de verzoeken van onze belanghebbenden. Het respect voor anderen en het aanvaarden van verschillen zijn cruciaal voor ons.
  • TRANSPARANTIE: we hebben niets te verbergen, intern bij CAP noch over wat er gebeurt binnen onze invloedssfeer. Omdat we altijd begrepen willen worden, gaan we voor een duidelijke taal, boodschap en dialoog. We zijn transparant over onze intenties binnen het team en met onze stakeholders.
  • VERANTWOORDELIJKHEID: wij nemen de verantwoordelijkheden op die ons worden toevertrouwd. We leren van onze successen en onze fouten. Wij zijn verantwoordelijk voor onze daden ten opzichte van het bedrijf en onze invloedssfeer.
  • EVALUATIE: We streven naar continue verbetering om ons met onze medewerkers en stakeholders verder te ontwikkelen. We evalueren systematisch onze diensten en onze eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Om zijn waarden te ondersteunen, zoekt CAP conseil graag inspiratie in de zeven principes van de ISO 26000-richtlijnen voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid: afleggen van rekenschap, transparantie, ethisch gedrag, respect voor belanghebbenden, voor de rechtsorde, voor internationale gedragsnormen en voor mensenrechten.